Determinanty efektywności wykorzystania infrastruktury kulturalnej

Cele i zadania w gospodarowaniu infrastrukturą obiektów kultury

Modele gospodarowania infrastrukturą obiektów kultury w Unii Europejskiej

Kryteria oceny ekonomicznej efektywności w gospodarowaniu infrastrukturą kulturalną