Modele rozwoju gospodarczego regionu

Teoretyczne koncepcje rozwoju regionalnego

Główne czynniki warunkujące rozwój regionalny

Polityka i strategie rozwoju regionalnego