Ekonomiczne aspekty funkcjonowania instytucji kulturalnych

Kultura jako czynnik rozwoju gospodarczego regionu

Warunki funkcjonowania i rozwoju instytucji kulturalnych

Wpływ infrastruktury kulturalnej na gospodarkę regionu